Follow Us:
พิธีไหว้ครู

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Summer camp

กิจกรรมปิดภาคเรียน 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันสถาปณาโรงเรียน

วันตรุษจีน

Sports Day 2023

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

ทำบูญวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวัน ฮาโลวีน

Minder Open House

ทัศนศึกษา

พีธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ(ปลูกวันแม่)

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันสุนทรภู่

พิธีไหว้ครู

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมวันจบการศึกษา

เยี่ยมชมโรงเรียน

วันสถาปนาโรงเรียน

Spelling bee 2022

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันตรุษจีน2566

ทำบูญวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ 2565

SPORTS DAY 2022

ซ้อมหนีไฟ

ลอยกระทง ๒๕๖๕

ทัศนศึกษา

English Week

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

พีธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

SAR

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันไหว้ครู

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

วันตรุษจีน

ซ้อมหนีไฟ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เลือกตั้งประธานนักเรียน

Minder Open House 2021

SAR

Interschool Basketball Tournament.

Spelling Bee 2021

วันสถาปณาโรงเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ๒๕๖๓

Minder Basketball

open house 2020

พีธีไหว้ครู ๒๕๖๓

วันวิทยาศาสตร์

พีธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันภาษาไทย

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2563

โรคไวรัสโคโรน่า Covid -19

วันตรุษจีน2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562

ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

วันพ่อ 2562

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

Sports Day 2019

Minder Open House 2019

English Day 1019

ทัศนศึกษา 2562

ข่าวสารจากผู้บริหาร

วันวิทยาศาสตร์

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมวันแม่

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันภาษาไทย

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

สารจากผู้อำนวยการ

วันสุนทรภู่

พีธีไหว้ครู ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2562

Minder Summer Camp

Kindergarten 3 Graduation

กีฬาสีมินเดอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวสารจากผู้บริหาร

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

Minder Open House

ข่าวสารจากผู้บริหาร

วันตรุษจีน

กีฬาสีมินเดอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2662

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561

กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ 2561

กิจกรรม Minder October Camp 2561

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

กิจกรรมทัศนศึกษา

วันสุนทรภู่ (สัปดาห์ภาษาไทย)

วันไหว้ครู

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ 2018

กิจกรรมปิดภาคเรียน

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

กิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

กิจกรรมวันตรุษจีน

การตรวจสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

กีฬาสีมินเดอร์

ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

แซนต้าแจกของขวัญนักเรียนมินเดอร์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

กิจกรรมสีข้าว

กิจกรรมฟาดข้าว

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

กิจกรรม Minder October Camp 2560

เอส แอนด์ พี School Tour 2560

ทัศนศึกษา ณ มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

การอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันสุนทรภู่และสัปดาห์ภาษาไทย

วันไหว้ครู

ซัมเมอร์แคมป์ 2017

งานประจำปีโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

กิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาค

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

กิจกรรมวันตรุษจีน

รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ทำบุญขึ้นปีใหม่

มอบของขวัญ (ปันรัก)

การอบรมเรื่อง มินเดอร์สุข - เรียนรู้

กีฬาสีมินเดอร์

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมวันสีข้าว

กิจกรรมวันฟาดข้าว

กิจกรรมวันเกี่ยวข้าว

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม Minder October Camp 2016

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่ (คุณแม่นักเรียนร่วมพิธีถวายพระพร เวลา 08.00 - 10.00 น.)

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การอบรมเรื่อง 12 Brain's Natural Rules to MHL

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

สัปดาห์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่

วันไหว้ครู

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารจิรสัจจา”

ผังงาน

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

งานปิดภาคเรียน “On Safari”

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

วันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

ประกาศ

กีฬาสีมินเดอร์

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันสีข้าว

กิจกรรมวันฟาดข้าว

กิจกรรมวันเกี่ยวข้าว

กิจกรรมวันลอยกระทง

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันปลูกข้าว

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

สัปดาห์การสร้างสถานการณ์จำลองในการหนีอัคคีภัย

วันสุนทรภู่ (สัปดาห์ภาษาไทย)

อบรมดับเพลิง

วันไหว้ครู

เทอม 1 ปี 2558 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ประชุมผู้ปกครอง ปี 2558

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: [email protected]
    Follow Us