Follow Us:
กิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

วันตรุษจีน2563

กิจกรรมลูกเสือเข้าค่ายพักแรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

วันพ่อ ๒๕๖๒

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

Sports Day 2019

Minder Open House 2019

English Day 2019

ทัศนศึกษา 2562

วันวิทยาศาสตร์

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมวันแม่

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันภาษาไทย

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันสุนทรภู่

พีธีไหว้ครู ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

Minder Summer Camp 2018

งานปิดภาคเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2561

กีฬาสีมินเดอร์ ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่ผ่านการสอบเลือนสายเทควันโด

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

Minder Open House

วันสถาปณาโรงเรียน

วันตรุษจีน 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ 2562

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2662

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561

ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

Minder October Camp 2018

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ 2561

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมถวายพระพรฯและกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ทัศนศึกษาอนุบาล(สวนสัตว์ดุสิต)

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สัปดาห์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่

วันไหว้ครู

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ 2018

กิจกรรมปิดภาคเรียน

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

กิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

กิจกรรมวันตรุษจีน

การตรวจสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

กีฬาสีมินเดอร์

ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

แซนต้าแจกของขวัญนักเรียนมินเดอร์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

กิจกรรมสีข้าว

กิจกรรมฟาดข้าว

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

การประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การประชุมครู เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Minder October Camp 2560

เอส แอนด์ พี School Tour 2560

ทัศนศึกษา ณ มินิ มูร่าห์ ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

การอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันสุนทรภู่และสัปดาห์ภาษาไทย

วันไหว้ครู

ซัมเมอร์แคมป์ 2017

งานประจำปีโรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

กิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาค

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ทำบุญขึ้นปีใหม่

มอบของขวัญ (ปันรัก)

การอบรมเรื่อง มินเดอร์สุข - เรียนรู้

กีฬาสีมินเดอร์ 2559

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมวันสีข้าว

กิจกรรมวันฟาดข้าว

กิจกรรมวันเกี่ยวข้าว

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรม Minder October Camp 2016

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

การอบรมเรื่อง 12 Brain's Natural Rules to MHL

กิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา

วันไหว้ครู

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารจิรสัจจา”

งานปิดภาคเรียน “On Safari”

กิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาค

วันสถาปนาโรงเรียน

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมวันตรุษจีน

กีฬาสีมินเดอร์ 2558

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันสีข้าว

กิจกรรมวันฟาดข้าว

กิจกรรมเกี่ยวข้าว

กิจกรรมวันลอยกระทง

การอบรมเรื่อง Mathematics Under The Stepping Stones Curriculum

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันปลูกข้าว

กิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา

สัปดาห์การสร้างสถานการณ์จำลองในการหนีอัคคีภัย

วันสุนทรภู่ (สัปดาห์ภาษาไทย)

การอบรมเรื่อง ข้อควรรู้และขั้นตอนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินและอัคคีภัย

วันไหว้ครู

เดือนแรกของการมาโรงเรียน

ซัมเมอร์แคมป์

งานปิดภาคเรียน

งานแสดงนิทรรศการ

ตรุษจีน

กิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาค

    โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา
33/1 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างซอย 53/1 และซอย 55)
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์: 02-321-7040
โทรสาร: 02-321-7039
อีเมล: info@minderpathana.ac.th
    Follow Us